IC competencies development of pedagogical higher educational institutions lecturers by certification training program “Information and communication technologies in the regular-distant (combined) learning”
Ірина Сергіївна Мінтій
Kryvyi Rih State Pedagogical University
Наталя Анатоліївна Хараджян
Kryvyi Rih State Pedagogical University
Світлана Вікторівна Шокалюк
Kryvyi Rih State Pedagogical University
PDF (Українська)

Keywords

IC-competences
information and communication technologies
blended learning
regular-distant learning

How to Cite

Мінтій, І., Хараджян, Н., & Шокалюк, С. (2017). IC competencies development of pedagogical higher educational institutions lecturers by certification training program “Information and communication technologies in the regular-distant (combined) learning”. New Computer Technology, 15, 240-244. https://doi.org/10.55056/nocote.v15i0.643
PDF (Українська)

Abstract

The order of the study is to design and implement ways to improve the level of formation of IC-competences teachers of higher educational institutions (HEIs). The tasks of the study is to analyze the current state of the problem of formation and development of infrared competences of teachers and instructors, improving existing ways of forming IC-competences expertise in universities, research components of the infrared competences of teachers and educational institutions characteristic of program content courses (PCC) faculty «Information ICT in blended (combined) learning». The object of research is the development of IC-competences of teachers teaching university. The subject of the research is scientific and methodological support program PCC teachers «ICT in the blended (combined) learning». The results of the study – compiled recommendations for designing the content of programs training of teaching staff, including teachers and college teachers and instructors.

PDF (Українська)

References

1. Інформаційно-комунікаційні технології навчання вищої математики студентів інженерних спеціальностей [Електронний ресурс] / [Н. М. Кіяновська] // Virtual Tutor. – Режим доступу : http://vtutor.ccjournals.eu/course/view.php?id=4.
2. Технологія розробки дистанційного курсу-2017 [Електронний ресурс] / [В. М. Кухаренко] // Дистанційні курси НТУ "ХПІ". – Режим доступу : http://dl.khadi.kharkov.ua/enrol/index.php?id=323.
3. Захар О. Г. ІК-компетентність вчителя інформатики та шляхи її формування / О. Г. Захар // Відкрите освітнє е-середовище сучасного університету. – К. : Київський університет імені Бориса Грінченка, 2015. – № 1. – С. 21-32.
4. Щодо організації навчання вчителів з використання інформаційно-комунікаційних технологій [Електронний ресурс] : Лист МОНмолодьспорт №1/9-493 від 24 червня 2011 року. – Режим доступу : http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/19837/.
5. Основи стандартизації інформаційно-комунікаційних компетентностей в системі освіти України : метод. рекомендації / [В. Ю. Биков, О. В. Білоус, Ю. М. Богачков та ін.] ; за заг. ред. В. Ю. Бикова, О. М. Спіріна, О. В. Овчарук. – К. : Атіка, 2010. – 88 с.